Ohlédnutí za vinobraním 2020

Sklizeň v roce 2020 byla jedna z nejvíce neobvyklých a zároveň nejintenzivnějších vzhledem ke krátkému časovému období, kdy bylo možné hrozny zpracovat. Stalo se tak ale ne pouze vlivem klimatických podmínek, ale i vlivem pandemie, která zkomplikovala dění na celém světě.

Museli jsme využít zkušenosti a veškeré energie celého vinařského týmu, během této neobvyklé a velmi problematické sklizně s atypickým průběhem.

Růstové období révy vinné nebylo výjimečně suché a vyznačovalo se relativním dostatkem vláhy, což bylo náročné na aplikací postřiků ve vinohradech a uhlídání zdravotního stavu hroznů. Období kvetení révy vinné bylo ale naštěstí bez dešťů, proto odkvět proběhl dobře.

Léto nebylo dramaticky teplé, čímž byla omezena tvorba cukrů, naopak byla zachovaná vysoká hladina kyselin v hroznech.

Sklizeň začala proto relativně pozdě, až ve druhé polovině září. Hrozny měly cukernatost na dolní hranici potřebné pro zařazení do kategorie přívlastkových vín. Po 10. říjnu nastalo desetidenní deštivé období, čímž prakticky došlo k přerušení probíhající sklizně především tam, kde bylo využíváno sklízecích kombajnů. Vlivem dešťů došlo k ponížení cukernatosti obsahu cukrů v hroznové šťávě a došlo ke zvýšenému výskytu hniloby a plísní, tím ke zhoršení zdravotního stavu hroznů. Což kladlo enormní nároky na prvotní ošetření moštů vylisovaných z těchto napadených hroznů.

Z důvodů časové tísně došlo k hromadění dodávek hroznů, a to i přesto, že se prodloužilo období sklizně neobvykle až do poloviny listopadu. Toto kladlo enormně vysoké nároky na kampaňové pracovníky, kteří museli v relativně krátkém časovém úseku zpracovat značné množství suroviny, což vedlo prakticky k nepřetržitému 24hodinovému provozu, včetně víkendových dnů! Počet kampaňových pracovníků včetně enologů byl negativně ovlivňovaný probíhajícími karanténami spojenými s epidemií COVIDU.

Přes všechny tyto komplikace se podpořilo zpracovat zatím největší množství hroznů 570 tun, z čehož 23 % bylo z našich vinohradů, resp. dodalo Vinohradnictví Hluk z Hluku a Kunovic. Zdravotní stav těchto hroznů byl zřetelně nejlepší, hrozny nevykazovaly žádné známky poškození, hnilobu ani plísně. I s ohledem na zmiňovanou nízkou sumu teplot v období vegetace se podařilo nakoupit všechny hrozny v kvalitě cukernatosti splňující kritéria pro vína s přívlastkem. Většina vín ročníku 2020 je proto méně alkoholických, méně tělnatých, méně plných, ale velmi svěžích s vyšším obsahem kyselin.

Odrůdově nejtypičtějšími se jeví bez rozdílu na původ hroznů, to znamená podoblast kde byly vypěstované, Ryzlink rýnský i Ryzlink vlašský, Sauvignon a rovněž Rulandské bílé.

Počasím je ovlivněná barevná intenzita vyrobených červených vín, jejichž výrobě bylo nutné věnovat zvýšenou péči především z pohledu snížení obsahu kyseliny jablečné.

Vzrůstající zájem konečného zákazníka o moravská vína a ponechání možnosti jejich prodeje na prodejnách obchodních řetězců v době pandemie dává naději, že bude potřeba nákupu a zpracování hroznů meziročně narůstat.

Tomuto trendu se snažíme napomáhat tím, že v námi obhospodařovaných vinicích postupně obnovujeme výsadbu, při použití nejkvalitnějších, na evropském trhu dostupných sazenic, proto abychom zvýšili kvalitu pěstovaných hroznů, ale také aby došlo k povýšení stávajících hektarových výnosů.


Další aktuality

Přehlídka moravských vín na Táborském festivalu vína 28.3.2015

V sobotu 28. 3. 2015 proběhne velké finále Táborského festivalu vína přehlídkou moravských vín, a my Vás na ni společně […]

Číst více >

Radost z Weinparade Poysdorf 2014

Naše vína z ročníku 2013 ocenili i v sousedním Rakousku. Na 41. ročníku Weinparade Poysdorf jsme získali hned tři zlaté […]

Číst více >

Pozvánka na degustaci v Lysé nad Labem

  Vážení přátelé dobrých vín, Vinařství Na Soutoku ve spolupráci s Vinotékou Lysá nad Labem, si na středu 16.7.2014 v degustačních prostorách […]

Číst více >