Souhlas se zpracováním osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti VINICOLA, s.r.o., se sídlem Lanžhotská 3472/27, Břeclav, 690 02, IČ 25333992, DIČ: CZ25333992 zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 26628, aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“) zpracovávala tyto osobní údaje:
 • jméno a příjmení,
 • e-mailovou adresu,
 • telefonní číslo.
 1. Jméno, příjmení, telefonní číslo a e-mail je možné zpracovat na základě Vámi uděleného souhlasu a je nutné zpracovat za účelem zasílání obchodních sdělení. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 3 let.
 2. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti VINICOLA, s.r.o., se sídlem Lanžhotská 3472/27, Břeclav, 690 02, karel.prusa@nasoutoku.cz.
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností VINICOLA, s.r.o., tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro tuto společnost mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Ivana Šaleová, IČ 02574098, se sídlem Přibylova 2950/17, 690 03 Břeclav, zapsaná v živnostenském rejstříku, dále poskytovatelé služeb Google Analytics, MailChimp, Facebook – jejichž služby jsou v současné době využívány, případně dalšími poskytovateli zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací a podle zákona o ochraně osobních údajů tito poskytovatelé mohou mít postavení zpracovatelů.
 4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • vzít souhlas kdykoliv zpět,
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
 • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
 • na přenositelnost údajů,
 • v případě pochybností o zákonném zpracování osobních údajů podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.