Víno v lékařství

Slavný lékař Hippokrates z Kosu (460-370 př. n. l.) tvrdil, že „Víno je věc podivuhodně vyhovující člověku jak zdravému, tak nemocnému, budiž však podáváno ve správné míře podle tělesné stavby jednotlivce.“ Dále říkal, že víno může zahnat horečku, desinfikovat a krýt rány a působit močopudně.

Rituál vína u židů a později u křesťanů vycházel také zřejmě z rozpoznání jeho příznivých zdravotních vlivů. Strořecký výraz pro víno „nektar“ znamená v překladu „uniknout smrti“.

Pití vína se uplatňovalo v prevenci různých chorob. V době, kdy téměř všechny zdroje pitné vody byly znečištěny a obsahovaly nebezpečné bakterie, umírali naši předkové houfně na střevní infekce, jakou jsou dysenterie, tyfus a cholera. Jedinými bezpečenými nápoji byly nápoje připravené kvašením, které neobsahovaly bakterie a neohrožovaly obyvatele střevní infekcí. Proto bylo méně nebezpečné pití vína, které bakterie neobsahovalo, než pít znečištěnou vodu.

(Zdroj: VÍNO NA ZDRAVÍ, Šamánek Milan a Urbanová Zuzana; ISBN 978-80-87138-17-5)


Další aktuality

Přehlídka moravských vín na Táborském festivalu vína 28.3.2015

V sobotu 28. 3. 2015 proběhne velké finále Táborského festivalu vína přehlídkou moravských vín, a my Vás na ni společně […]

Číst více >

Víno v řecké mytologii - Dionýsos II. díl

Dionýsos, řecký bůh vína, byl bůh mocný. Svým třtinovým prutem se šiškou na konci (tzv. thyrsem), dal z tvrdé skály […]

Číst více >

Víno v řecké mytologii - Dionýsos I. díl

Z řecké mytologie známe několik pověstí o Dionýsovi, bohu vína. Tyto pověsti tvoří základ pohanského mýtu, který je nedílnou součástí […]

Číst více >