Je zdravější bílé nebo červené víno?

blondePřes jednoznačný názor, že pití malého množství vína působí preventivně proti rozvoji aterosklerózy, srdečnímu infarktu a mozkové mrtvici, zůstává otevřena otázka, zda riziko nemocnosti a úmrtnosti snižuje více bílé nebo červené víno.

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc., FESC. a Doc. MUDr. Zuzana Urbanová, Csc., zveřejňují ve své knize VÍNO NA ZDRAVÍ výsledek své studie, při které chtěli porovnat vliv bílého a červeného vína domácího původu na vybrané rizikové faktory aterosklerózy. Hodnotili hladinu příznivého faktoru, kterým je HDL-cholesterol a také hladinu nepříznivého LDL-cholesterolu a triglyceridů.

Z jejich studie vyplývají jednoznačné závěry, že každodenní střídmé pití bílého moravského vína (ve své studii pracovali s víny ze znojemských lokalit), má jednoznačně příznivý vliv na rizikové faktory aterosklerózy, a tím na výskyt i úmrtnost na srdeční infarkt, mozkové mrtvice, průběh hypertenze a na výskyt množství i průběh srdečních komplikací cukrovky i dalších cévních onemocnění, a ve svém důsledku i celkové úmrtnosti.

Výsledky také ukázaly, že je zdravější pít moravské bílé, než červené víno.

Zda je zdravější bílé nebo červené víno záleží také samozřejmě na tom, odkud víno pochází, na frekvenci pití, pití spolu s jídlem, denní období, složení stravy a celkový životní styl.

Pijte tedy nejlépe takové víno, které máte rádi a které Vám chutná a připijte si na zdraví!


Další aktuality

Přehlídka moravských vín na Táborském festivalu vína 28.3.2015

V sobotu 28. 3. 2015 proběhne velké finále Táborského festivalu vína přehlídkou moravských vín, a my Vás na ni společně […]

Číst více >

Víno v řecké mytologii - Dionýsos II. díl

Dionýsos, řecký bůh vína, byl bůh mocný. Svým třtinovým prutem se šiškou na konci (tzv. thyrsem), dal z tvrdé skály […]

Číst více >

Víno v řecké mytologii - Dionýsos I. díl

Z řecké mytologie známe několik pověstí o Dionýsovi, bohu vína. Tyto pověsti tvoří základ pohanského mýtu, který je nedílnou součástí […]

Číst více >