Víno v řecké mytologii – Dionýsos II. díl

Dionýsos, řecký bůh vína, byl bůh mocný. Svým třtinovým prutem se šiškou na konci (tzv. thyrsem), dal z tvrdé skály vytrysknout pramenu vody, vína i mléka, ba i z vyschlého dřeva tkalcovského stavu vykouzlil proudy vína, mléka a nektaru.

V Aténách byly na jeho počest provozovány tragédie a komedie a tyto slavnosti se staly svátkem všech Řeků na pevnině i v osadách. Velké čili městské Dionýsie koncem března byly vedle Panthenaí největší slavnosti aténské.

Jedna z pověstí o původu vinné révy vypráví, že Dionýsa přepadli jednou uprostřed nevinné hry Titáni, nepřátelé olympských bohů, zaživa ho rozpásali a kusy jeho těla rozházeli široko daleko. Ale Athéna, bohyně moudrosti, našla ještě pulzující srdce, zvedla ho ze země a zahrabala v půdě. Ze srdce prý vyrostl keř vinné révy, který nikdy nevyhyne.

(Z knihy ALKOHOL JAKO LÉK, Filip Jenč a kolektiv; foto: Dionýsos, převzato z www.leccos.com)


Další aktuality

Přehlídka moravských vín na Táborském festivalu vína 28.3.2015

V sobotu 28. 3. 2015 proběhne velké finále Táborského festivalu vína přehlídkou moravských vín, a my Vás na ni společně […]

Číst více >

Víno v řecké mytologii - Dionýsos I. díl

Z řecké mytologie známe několik pověstí o Dionýsovi, bohu vína. Tyto pověsti tvoří základ pohanského mýtu, který je nedílnou součástí […]

Číst více >